Storting
    Hele landet 
    90
    Glidende snitt, 5 uker
    1 år

Siste snitt for hele landet

Stortingsvalg
Glidende snitt, 5 uker, basert på 11 nasjonale målinger i perioden 16. august 2022 – 20. september 2022, tilsammen 9787 spurte.