Storting
    Hele landet 
    95
    Glidende snitt, 5 uker
    1 år

Trend for hele landet

Stortingsvalg