Storting
    Hele landet 
    116
    Glidende snitt, 1 uke
    1 år

Partibarometer for hele landet

Stortingsvalg, 11. september 2021
Kantar for TV2. 2088 spurte. Gjennomført 9. september 2021 – 11. september 2021.