Storting
    Hele landet 
    116
    Glidende snitt, 1 uke
    1 år

Partibarometer for hele landet

Stortingsvalg, 9. september 2021
Norstat for NRK. 11500 spurte. Gjennomført 31. august 2021 – 8. september 2021.