Storting
    Hele landet 
    116
    Glidende snitt, 1 uke
    1 år

Partibarometer for hele landet

Stortingsvalg, 9. september 2021
Norstat for DN. Antall spurte ikke oppgitt. Gjennomført 4. september 2021 – 8. september 2021.