Storting
    Hele landet 
    116
    Glidende snitt, 1 uke
    1 år

Partibarometer for hele landet

Stortingsvalg, 7. september 2021
Norstat for NRK / Aftenp. 969 spurte. Gjennomført 30. august 2021 – 6. september 2021.