Storting
    Hele landet 
    116
    Glidende snitt, 1 uke
    1 år

Partibarometer for hele landet

Stortingsvalg, 6. september 2021
Kantar for TV2. 1686 spurte. Gjennomført 1. september 2021 – 6. september 2021.